Τρέχουσες Θέσεις Εργασίας

Περιγραφή Θέσης: Participate in iOS projects for iPhone, iPad and Apple Watch.

Σύμβαση: Full time, In-house

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Βασικές δεξιότητες: Xcode, Objective-C

Επιθυμητές δεξιότητες: Swift, AutoLayout, Web Service connectivity, Apple Watch SDK

Περιγραφή Θέσης: Participate in Android projects for all types of devices.

Σύμβαση: Full time, In-house

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Βασικές δεξιότητες: Android Studio

Επιθυμητές δεξιότητες: Web Service connectivity, Android Wear SDK

Περιγραφή Θέσης: Assist in sales and local promotion of cloud business solutions.

Σύμβαση: TBA

Τοποθεσία: Wisconsin, USA

Βασικές δεξιότητες: Sales skills, IT background, Familiar with web and mobile applications infrastructure, Ability to provide IT solutions to solve business problems

Επιθυμητές δεξιότητες: Project management skills